Xarxes locals

Posem en funcionament tot tipus de xarxes en sistemes Windows (XP, Vista, 7,8) i xarxes inalàmbriques (wi-fi) entre dues o més màquines. Les tasques a realitzar consisteixen en:

1. Dimensionar el tipus de xarxa (per cable o xarxa inalàmbrica).
2. Instal·lació, configuració i posada en funcionament.
3. Manteniment periòdic de la xarxa, si s'escau.

Amotllant-nos a les seves necessitats, es poden fer xarxes amb servidor o entre iguals, centralitzades per un hub o connectades en sèrie, amb velocitats entre 10 i 100 Mbps.

Avantatges de les xarxes:

  • Compartició de recursos (Impressores, arxius, Internet, còpies de seguretat...)
  • Centralització de dades (estalvi d'espai, eliminació de redundàncies, evitar duplicats...)
  • Estalvi en el preu de compra de programari.

Xarxa Oberta - GUIFI.net

Us assessorem sobre la instal·lació i configuració dels elements necessaris per connectar-se a la xarxa oberta GUIFI.net

Disposem de routers Ubiquiti, Linksys, antenes i cables necessaris per enllaçar amb els nodes que s'escampen per la geografia catalana (i cada cop més)