Internet

Si no sabeu com Internet pot beneficiar a la vostra empresa, veniu i consulteu-nos-ho.

Us podem oferir una solució integral, que inclou des de la planificació del vostre accés com a usuaris d'internet fins a al plantejament, disseny, creació i manteniment del lloc Web que volgueu publicar a la xarxa.

Accés a internet per ADSL

1. Adaptem el seu ordinador amb els components necessaris per establir connexió utilitzant el serveis ADSL
2. Triem el proveïdor que més s'adapti a les vostres necessitats
3. Gestionem l'alta del servei més idoni per vosaltres
4. Realitzem la configuració de l'ordinador per accedir de la manera més òptima als serveis contractats.

Requisits

- Línia de telèfon XTC (bàsica) o XDSI (digital) amb cobertura ADSL (És responsabilitat del proveïdor de determinar la idoneïtat o no del servei en funció de la situació geogràfica del client)
- La presa de telèfon hauria d'estar pròxima a l'ordinador
- Ordinador PC amb Windows 98 (mínim Pentium II 233)

Serveis Accés genèric a Internet, que inclou:
- Pàgines Web
- Bústia de correu electrònic
- FTP, IRC...

Els serveis vénen determinats pel propi proveïdor, i és ell el que en marca les capacitats i limitacions.
Modalitats

- Bonus de connexió pre-pagament
- Tarifa plana 24h
- Tarifa semi-plana horari no comercial (18:00 tarda a 8:00 matí + caps de setmana i festius nacionals)

Publicació de Pàgines WEB

Serveis d'Allotjament de pàgines WEB, que inclou el disseny, publicació a l'espai WEB i manteniment posterior

Possibilitat de:

Servidor virtual E-Mail
Servidor virtual WEB
Servidor virtual FTP
Gestions de domini
Enrutament de correu
Inserció de publicitat
Espai per pàgines WEB

Si teniu cap dubte, ens ho podeu consultar sense cap compromís