Manteniment Preventiu de Sistemes Informàtics

La major part de les empreses amb instal·lacions informàtiques necesiten un servei de manteniment, acompanyat d'un assessorament, posada en funcionament de nous sistemes i de formació dels nous productes per poder treballar de la forma més eficient i sense problemes. Per fer front a aquestes necessitats, des de SIM informàtica us proposem el servei que hem anomenat Manteniment Preventiu de Sistemes Informàtics. Aquest servei consisteix en fer periòdicament una revisió de l'estat del sistema informàtic, tant del maquinari com del programari. També és important desenvolupar un sistema de còpies de seguretat fiable.

  • El manteniment preventiu del maquinari inclou la revisió de l'estat físic de les màquines (ordinadors, impresores i xarxes)
  • El manteniment preventiu del programari inclou la revisió del sistema operatiu i de tots els programes pel correcte ús de les dades

També és molt important el servei d'assessorament en la implantació i gestió de sistemes informàtics, així com com la formació sobre la correcta utilització d'aquests sistemes. El que no pot cobrir un manteniment preventiu són els costos derivats de la reparació d'una averia, és a dir la ma d'obra i el material que es substitueixi. Amb aquest manteniment preventiu es minimitzen els problemes, però no es pot garantir la total erradicació.

El cost d'aquest manteniment s'haurà de definir en funció de varis paràmetres.

  • El número d'ordinadors a controlar
  • El temps i la periodicitat que es destini al manteniment.

En qualsevol cas, cada client mereix un estudi individualitzat per acomodar el servei a les seves necessitats. És per això que us recomanem que ens truqueu o ens vingueu a visitar sense cap compromís.