per més INFORMACIÓ...
Si vols més informació sobre productes, serveis o preus, no dubtis en fer-nos arribar la teva consulta
Nom:
Adreça:
Població:
Telèfon:
E-Mail:

Consulta:Avís legal:


Per utilitzar certs serveis d'aquesta web, els Usuaris han de proporcionar prèviament a S.I.M. informàtica scp certes dades de caràcter personal a través del Formulari (d'aquí en endavant, les "Dades Personals"). S.I.M. informàtica scp tractarà automatizadament les Dades Personals per tal de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i d'altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de S.I.M. informàtica scp.

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

I.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: ........................ Lluís Solà i Bruch ( S.I.M. Informàtica SCP )
Adreça postal: ................ Carrer Providència 3 - 08500 - VIC
Telèfon: .......................... 93 8832245
Adreça electrònica: .......................... correu @ siminformatica . cat

II.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades la destinem a les finalitats següents:

- F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei requerit.

- F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l'empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

- la normativa tributària
- la normativa mercantil

- F3 Finalitat comercial. Si ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal, per correu electrònic o mitjançant connexió a la nostra pàgina web.

III.- Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s'indiquen a continuació:

- Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.
- Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys.
- Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

- Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució del contracte de prestació de serveis de reparació, venda o assessorament.

- Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

- la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)
- la normativa mercantil

- Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.

V.- A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les vostres dades únicament seran comunicades als òrgans de l'Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

VI.- Quins són els vostres drets?

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
- En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
- Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

VII.- Com podeu exercir els drets?

- Mitjançant un escrit adreçat a: S.I.M. Informàtica SCP, Carrer Providència 3 , 08500-Vic
- Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: correu @ siminformatica.cat

VIII.- Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).